quinta-feira, 18 de março de 2010

桜(さくら)咲く(さく)。

Sakurano時期にjiki niなりましたnarimashitaこちらKochirawa面白いomoshiroi桜地図sakura-chizu
全国Zenkokunoお花見o-hanamiga出来ますdekimasu
良いYoi旅をtabi wo
見てMite!Boa viagem!

Sem comentários:

Enviar um comentário